Theo đó, Trong giai đoạn đầu, mạng 5G của EE sẽ được triển khai ở sáu thành phố gồm London, Cardiff, Belfast, Edinburgh, Birmingham và Manchester. Nhà mạng EE đã có kế hoạch mở rộng vùng phủ sóng 5G đến phần còn lại của nước Anh từ cuối năm nay tới 2020.

Công nghệ 5G là thế hệ mạng di động tiếp theo, có khả năng cung cấp tốc độ Internet cao gấp nhiều lần so với thế hệ 4G hiện tại. 5G không chỉ là về tốc độ internet nhanh hơn. Nó cũng cung cấp độ trễ về tốc độ xử lý (latency) thấp hơn so với kết nối 4G: điều đó có nghĩa sự chậm trễ giữa việc gửi yêu cầu và nhận phản hồi sẽ bị giảm.

Như vậy, sau Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… thì Anh là một trong những nước đã chính thức sử dụng mạng dữ liệu 5G trên lãnh thổ của mình.