Lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có cuộc họp nghe báo cáo các dự thảo Tờ trình thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường tại kỳ họp cuối năm nay. Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến thu hồi gần 7.500 ha để làm 359 dự án trong năm 2021.