Ngày 18/5, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Yên, tỉnh Bắc Giang theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 278/BC-SXD ngày 12/5/2022; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình 20/TTr-KCN ngày 27/4/2022.

Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hòa Yên

 

Cụ thể, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Tiên Sơn, Trung Sơn, Hương Mai của huyện Việt Yên và xã Đông Lỗ của huyện Hiệp Hòa. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp thôn Xuân Hồng và thôn Ấp Bầu, xã Đông Lỗ; phía Nam giáp ĐT398 và đất nông nghiệp xã Tiên Sơn, Trung Sơn và xã Hương Mai; phía Đông giáp dân cư hiện trạng và ruộng canh tác thôn Đồng Quan; phía Tây giáp ĐT398B và ruộng canh tác của xã Đông Lỗ.

 

Khu công nghiệp Hòa Yên sẽ là khu công nghiệp tập trung, đa ngành, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, tiên tiến, thân thiện môi trường. Chỉ tiêu sử dụng đất được UBND tỉnh Bắc Giang ghi chú rõ ràng trong Quyết định mới được ban hành, bao gồm:  Đất giao thông ≥10%; Đất cây xanh ≥10%; Đất các khu kỹ thuật ≥1%.

 

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước thải...; công trình như Văn phòng, thương mại dịch vụ, nhà xưởng sản xuất…

 

Thời gian hoàn thành lập đồ án không quá 09 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

 

Tồng chi phí thực hiện nhiệm vụ khoảng 3.353.380.000 đồng từ nguồn vốn xã hội hóa (vốn tài trợ của doanh nghiệp).