Vân Đồn – Quảng Ninh vẫn thường được nhắc tới với các mỹ từ như miền đất hứa đầu tư bất động sản. Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng như hiện nay thì Vân Đồn liệu có hút được giới đầu tư và khu vực này đang có những cơ hội đầu tư như thế nào.