Ngày lễ Noel đang đến gần, nhiều cửa hàng chuyên bán hàng theo mùa trên địa bàn TP Hà Nội đã nhanh chóng bày bán hàng trang trí Noel rất đa dạng và phong phú để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng cho lễ Noel sắp tới đây.