Investing.com - AT&T báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.89 với doanh thu $44B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó kỳ vọng EPS là $0.7937 với mức doanh thu là $42.66B. .

AT&T công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành DỊch vụ trong tháng này


Vào Thứ 3, Netflix báo cáo EPS quý hai là $2.97 cùng với doanh thu $7.34B, so với EPS được dự báo trước đó là $3.18 với mức doanh thu dự kiến là $7.32B.

Lợi nhuận của Prologis cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 2, với EPS quý hai là $0.81 cùng với doanh thu đạt được là $1.01B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $0.4496 cùng với doanh thu là $1.01B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Investing.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.