Investing.com - Intel báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.28 với doanh thu $18.53B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó kỳ vọng EPS là $1.07 với mức doanh thu là $17.8B. .

Intel công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công nghệ trong tháng này


Vào 15/7/, Taiwan Semiconductor báo cáo EPS quý hai là $0.929 cùng với doanh thu $13.35B, so với EPS được dự báo trước đó là $0.9296 với mức doanh thu dự kiến là $13.23B.

Lợi nhuận của Accenture cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 24/6/, với EPS quý ba là $2.4 cùng với doanh thu đạt được là $13.26B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $2.24 cùng với doanh thu là $12.81B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Investing.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.