Investing.com - VeriSign báo cáo lợi nhuận quý hai thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.31 với doanh thu $329.4M. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $1.36 với mức doanh thu là $327.97M. .

VeriSign công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công nghệ trong tháng này


Vào 15/7/, Taiwan Semiconductor báo cáo EPS quý hai là $0.929 cùng với doanh thu $13.35B, so với EPS được dự báo trước đó là $0.9296 với mức doanh thu dự kiến là $13.23B.

Lợi nhuận của Intel cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 5, với EPS quý hai là $1.28 cùng với doanh thu đạt được là $18.53B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $1.07 cùng với doanh thu là $17.8B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Investing.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.