Bất động sản phía Tây Nam Hà Nội vốn đã phát triển mạnh mẽ, nhưng được dự báo rằng sẽ “bứt tốc” hơn nữa trong thời gian tới nhờ sự đầu tư về hạ tầng và các dự án đại đô thị đang triển khai đồng bộ, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng công viên Chu Văn An.