Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo hoạt động ngân hàng trong tuần vào tháng 9. Cụ thể, mặt bằng lãi suất huy động VND trong tuần phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; 4,3-5,5%/năm với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm…