Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (Ảnh: Internet)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu rõ: “Cá nhân nào có những khuyết điểm, vi phạm, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".

 

Ngoài ra Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng cho biết sai phạm của một số lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán chỉ mang tính cá nhân và Bộ Tài chính luôn có phương án đảm bảo công tác nhân sự. 

 

"Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả các phương án về công tác cán bộ để tăng cường cho Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán trong mọi tình huống, trong mọi phương án khác nhau", Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi nói với báo chí chiều 18/5. 

 

Về cơ chế chính sách, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để sửa đổi bổ sung những quy định bất cập về thị trường chứng khoán để giám sát thị trường đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm. Trong đó, Bộ sẽ đẩy nhanh thực hiện nâng cấp hệ thống giao dịch cho Sở HoSE theo gói thầu đã ký với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX). Theo đó, mục tiêu là hoàn thiện để trong năm nay đưa hệ thống mới vào hoạt động, tạo điều kiện để đưa thị trường tiến thêm một bước nữa.

 

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo thị trường chứng khoán, các sở giao dịch chứng khoán thực hiện giải pháp kỹ thuật về thị trường phái sinh, công bố thông tin tự doanh… đem lại niềm tin và tín hiệu tích cực.

 

Ngoài ra, đẩy nhanh nhất việc nâng hạng và đạt được chuẩn nâng hạng theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cũng được lãnh đạo bộ ưu tiên.