Bức tranh thị trường ô tô nửa đầu năm 2021: Cơn bão đại hạ giá hàng trăm triệu đồng bao phủ toàn phân khúc, khởi phát làn sóng ô tô điện và sự bứt phá mạnh mẽ của Fadil - Ảnh 1.