Công trình, dự án lớn, quan trọng quốc gia như Long Thành, cao tốc Bắc - Nam  cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa, nhưng gần 80.000 tỉ ở đó không giải ngân hết. Đó là chắc chắn”, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT nói và cho rằng đây chính là nguồn lực còn lại để phân bổ.