Nhiều dự án đầu tư bất động sản ở tỉnh Bình Thuận đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhưng đã rao bán tràn lan trên mạng và tại các sàn giao dịch.