Trong tháng đầu năm, công tác điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện ngay được phương châm mà Nghị quyết 01 đã đề ra, đó là tính quyết liệt, sâu sát của Thủ tướng Chính phủ.

Trong những ngày đầu năm mới, Thủ tướng đã đi thị sát và chỉ đạo tiến độ các dự án lớn như đường cao tốc, sân bay lớn của đất nước. Thủ tướng cũng đã ban hành Chỉ thị số 03 để yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương bắt tay vào việc ngay lập tức, triển khai ngay các mục tiêu và giải pháp năm 2023 từ những ngày đầu của năm mới.

Các bộ ngành và địa phương cũng đã có chương trình hành động của mình, trong đó nội dung đầu tư công là nội dung lớn để tập trung thực hiện.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, sức ép trong công tác chuẩn bị dự án năm 2023 bao gồm việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án sẽ giảm bớt so với năm 2022. "Đây là điều kiện tốt để chúng ta bước vào thi công, giải ngân ngay trong những tháng đầu năm", Thứ trưởng Phương khẳng định.

Thứ trưởng lưu ý, để công tác giải ngân đạt được hiệu quả thì vai trò của người lãnh đạo, người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương phải được tăng cường. Đặc biệt, cần quan tâm đến công tác giám sát. Đồng thời lưu ý những khó khăn, thách thức để có giải pháp kịp thời.

"Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị của các bộ, ngành và địa phương liên quan đến các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công để cùng tháo gỡ ngay từ những tháng đầu năm với mong muốn công tác này đạt kết quả cao", ông Phương khẳng định.