Tại cuộc họp thường trực Chính phủ mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu gói tài khoá hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Thủ tướng khẳng định, gói này sẽ lớn gấp nhiều lần gói miễn, giãn nợ thuế hơn 80.000 tỷ đồng đang thực hiện...