Thưa quý vị! Chiều 14/7, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá thực trạng thị trường bất động sản, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, đảm bảo thị trường bất động sản tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Hội nghị được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Trụ sở Chính phủ. Qua đó, kết nối giữa Chính phủ với Ủy ban Nhân dân 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ.