Thưa quý vị! Mới đây, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, thuế chuyển nhượng bất động sản là một nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, giúp lành mạnh hoá thị trường bất động sản, đảm bảo tính công bằng trong giao dịch. Tuy nhiên, nguồn thu này trong nhiều năm qua vẫn đang thất thoát lớn do hiện tượng kê hai giá bất động sản, khiến cơ quan quản lý không xác định được chính xác giá của sản phẩm giao dịch.