UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của tập đoàn Tân Hiệp Phát tại khu đất diện tích hơn 79 nghìn m2 tại khu An Hải - An Hội, huyện Côn Đảo.