Theo đó, đối với tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh:

Giai đoạn 1 (từ ngày 7/10-17/10/2021): Từ ngày 7/10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE7/SE8; từ ngày 8/10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE5/SE6;

Giai đoạn 2 (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 27/10/2021): Từ ngày 18/10 trở đi dự kiến chạy lại đôi tàu SE3/SE4.

Đối với tuyến Hà Nội – Vinh (Nghệ An): Từ ngày 8/10/2021 trở đi dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu NA1/2

Ảnh minh họa:  Kinh tế môi trường

- Đối với tuyến Hà Nội – Hải Phòng: Giai đoạn 1 (Từ ngày 8/10/2021 đến ngày 17/10/2021): Từ ngày 8/10 trở đi dự kiến chạy lại đôi tàu LP5/6; Giai đoạn 2 (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 27/10/2021): Từ ngày 18/10 trở đi dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu LP3/8; Từ ngày 18/10 trở đi dự kiến chạy lại đôi tàu HP2/LP7 vào các ngày cuối tuần.

Trong khi đó đối với tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng: Từ ngày 15/10/2021 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE21/SE22;

Cục Đường sắt Việt Nam cho hay, từ ngày 1/10/2021, ngành đường sắt tiếp tục tổ chức chạy thêm các đoàn tàu khách chuyên biệt vận chuyển công dân từ Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê khi các địa phương có đề nghị vận chuyển.

Về tuyến Nha Trang – Sài Gòn: Từ ngày 1/11/2021 trở đi, dự kiến chạy lại đôi tàu SNT1/2;

Tuyến Phan Thiết – Sài Gòn: Từ ngày 1/11/2021 trở đi, dự kiến chạy lại đôi tàu SPT1/2Từ ngày 1/12/2021 trở đi, ngành đường sắt dự kiến tổ chức chạy các đôi tàu khách theo quy định của biểu đồ chạy tàu. Ngoài ra còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu chuyên tàu khách trên tuyến Sài Gòn-Nha Trang, Sài Gòn-Phan Thiết khi có nhu cầu.

Về tổ chức thực hiện, lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam cho hay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải thực hiện đúng quy định tại hướng dẫn tạm thời và các quy định có liên quan mà Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành để bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Được biết, sau khi phối hợp xây dựng kế hoạch, Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) đã có văn bản xin ý kiến các địa phương để thống nhất tiến hành chạy tàu khách trên các tuyến kể trên từ ngày 7/10.