Thành phố Đà Nẵng có tổng cộng 3.344 hồ sơ còn nợ tiền sử dụng đất. Hiện nay đã tiếp nhận 3.300 hồ sơ, trong đó hơn 3.280 hồ sơ đã nộp tiền sử dụng đất với tổng số tiền 506 tỷ đồng. Trong số này, các cơ quan chức năng của thành phố không liên hệ được và có liên hệ nhưng không làm thủ tục được đối với 44 hồ sơ; có 17 hồ sơ chưa nộp tiền sử dụng đất với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Như VOV đã phản ánh, Nghị định 45 của Chính phủ (trước đây) về thu tiền sử dụng đất, đối với hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm. Sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Tuy nhiên, tiền sử dụng đất tái định cư theo giá tại thời điểm trả nợ là quá cao nên người dân không đủ tiền để nộp so với mức thu nhập và gia cảnh hiện tại.


UBND thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần kiến nghị và Chính phủ đã ban hành Nghị định 79 sửa đổi Nghị định 45 theo hướng phù hợp với điều kiện trả nợ của người dân.

Ông Phan Trần Trung Vũ, Phó Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng quận Sơn Trà cho biết: "Vướng hợp đồng ủy quyền, mua bán bằng hợp đồng ủy quyền hoặc là viết tay với nhau thì trường hợp này cũng chưa xử lý được. Theo quy định, nhà nước chỉ làm cho chính chủ thôi còn viết tay với nhau hoặc hợp đồng ủy quyền thì không thực hiện được. Mà hợp đồng ủy quyền thì chỉ có thời hạn, hết thời hạn phải tìm lại chủ cũ. Có trường hợp tìm chủ cũ không ra nhưng có trường hợp chủ cũ không hợp tác. Vấn đề này, địa phương chỉ hướng dẫn chứ việc dân sự thì các bên phải tự giải quyết với nhau".

Theo Nghị định 79, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đến hết ngày 28/2/2021. Từ ngày 1/3/2021, hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất chưa thanh toán sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.