Thưa quý vị! Theo các chuyên gia, thực tế lâu nay, loại hình BĐS du lịch được ví như đứa "con lai" sinh ra nhưng chưa được cấp giấy khai sinh, chưa được thừa nhận. Vì vậy, có nhiều vấn đề phát sinh bất cập liên quan loại hình BĐS này.