Cuộc thi “Đánh thức đam mê 2019 – Nhà môi giới tài năng” được tổ chức bởi Liên Chi hội sinh viên Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên dưới sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa, Hội Sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân.