Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, tình hình khó khăn về nguồn cung BĐS có thể kéo dài đến hết năm nay. Nhận thấy tình trạng khó khăn của thị trường do thiếu nguồn cung nên các cơ quan ban ngành đã và đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm tra các dự án thì nguồn cung BĐS sẽ được cải thiện trong thời gian tới.