Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, với Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, dù còn rất sớm để đánh giá nhưng theo như các tính toán của các nhà nghiên cứu quốc tế, hiệp định này ngay lập tức sẽ mang lại lợi ích rất to lớn cho kinh tế Việt Nam cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cho doanh nghiệp và cho các sản phẩm của Việt Nam.