Trong 10 năm gần đây, xu hướng sống theo phong cách Mỹ: ở ven đô, làm việc tại nội đô đang phát triển rất mạnh mẽ tại Hà Nội. Trong đó, các khu vực ven đô được nhiều người dân lựa chọn nhiều nhất là 5 huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh và Thanh Trì đang trùng với thời điểm chuẩn bị được “nâng cấp” lên quận vào năm 2020 và năm 2025.