Phía Vingroup khẳng định việc chuyển giao VinMart/VinMart+ và VinEco cho Masan giúp Tập đoàn này giải phóng nguồn lực cho hệ thống để tập trung hết sức cho mảng Công nghệ và Công nghiệp. Đây cũng là điều dễ nhận thấy nhất ở giao dịch “khủng” này giữa 2 “ông lớn” trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.