Ngoài đường sắt đô thị và các tuyến buýt trong thành phố, Có vị đại biểu cho rằng Hà Nội cần có thêm loại hình mới về đường thủy nội địa để sau này phù hợp với việc phát triển du lịch quanh 2 bờ sông Hồng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến góp ý Hà Nội nên có hướng ban đầu xem xét đến vận tải hàng không, vận tải bằng trực thăng.