Dự án có diện tích đất sử dụng 11,25ha. Tổng chi phí thực hiện (không bao gồm chi phí GPMB) 855,3 tỉ đồng.

Dự án sẽ được đầu tư xây dựng, hoàn thành, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2025.

Cụ thể, từ quý 1/2021 đến hết quý 4/2021 tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án;

Từ quý 1/2022 đến hết quý 4/2025 tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc thuộc dự án theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa các công trình vào sử dụng theo quy định.

Được biết, Khu nhà ở đô thị Đầm Phai được phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 theo quyết định 2956 ngày 20/8/2020 của UBND huyện Hạ Hòa.

Chủ đầu tư lập quy hoạch là UBND huyện Hạ Hòa, đơn vi tư vấn lập quy hoạch là Viện quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc.

Vị trí giới hạn phía Bắc giáp với đường kè Đầm Ao Châu, phía Đông và phía Nam giáp với khu dân cư hiện hữu, phía Tây giáp với khu dân cư hiện hữu và đất lâm nghiệp.

Dự án gồm các khu công trình thương mại, dịch vụ, khu nhà ở, khu công trình công cộng và không gian cây xanh. Quy mô dân số tự nhiên dự kiến là 1.292 người.