Vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, bà Hồ Thị Nguyên Thảo đã ký Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện 18 tháng còn lại của Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) tại tỉnh Phú Yên. Dự án này có tổng vốn hơn 94 tỷ đồng, được thực hiện tại 7 địa phương.