Mới đây, một hạng mục của dự án nghìn tỉ - thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đoạn qua xã Đức Lạc - huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng