Chia sẻ tại hội thảo "Lựa chọn chính sách phục hồi kinh doanh Việt Nam giai đoạn Covid-19" do trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức tại TP HCM, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết trong khi tăng trưởng tín dụng các lĩnh vực ưu tiên không cao như cùng kỳ, vốn ngân hàng vẫn đổ mạnh vào bất động sản.