Giá đất ở Huế sẽ tăng bình quân 30%, đất ở đô thị cao nhất 65 triệu đồng/m2. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.

Tại kì họp thứ 9 diễn ra vào ngày 10/12 vừa qua, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII đã thông qua nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2024.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh sẽ tăng bình quân 30% so với giá đất tại bảng giá đất 5 năm (2015-2019).

Trong đó, đất ở đô thị có giá cao nhất là 65 triệu đồng/m2, tại vị trí 1, loại đường 1A thuộc địa bàn TP Huế. Dự kiến bảng giá đất này sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, mức tăng giá đất như trên phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, bảng giá đất khi ban hành vào đầu năm 2020 sẽ tác động lớn đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình và dự án trên địa bàn.

Do đó, UBND tỉnh được giao chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến công khai bảng giá đất, rà soát, hực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo đúng qui định, đảm bảo công bằng, tránh khiếu kiện, khiếu nại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, hiện tỉnh đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cư dân khu vực 1 Kinh thành Huế và sẽ có hơn 4.200 hộ dân phải di dời đến nơi ở mới.

Ngoài ra, quá trình thực hiện bảng giá đất được đề nghị phải quan tâm đến các vị trí tiềm năng, có lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ như vùng đất ven biển, ven đầm phá, đất rừng sản xuất dọc các tuyến đường có điều kiện thuận lợi về khai thác, vận chuyển.