Giá vàng thế giới hôm nay (23/5) hồi phục và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn.