Nếu truy cập thiết lập trên Google Play Store bạn sẽ thấy một danh sách các tùy chọn tải xuống ứng dụng mới nhằm tránh các vấn đề ảnh hưởng đến giới hạn dữ liệu hằng tháng.

Theo PhoneArena, sau khi nhấn vào tùy chọn tải xuống ứng dụng trên phần cài đặt của Google Play Store, bạn sẽ thấy một hộp với 3 tùy chọn hiện ra, nơi bạn có thể chọn tải xuống ứng dụng từ Google Play Store qua bất kỳ mạng nào, chỉ tải xuống ứng dụng qua mạng Wi-Fi hoặc mọi lúc.

Nếu chọn tùy chọn sau, mỗi khi tải xuống ứng dụng bạn sẽ được nhắc nhở về kích thước tải xuống và được hỏi có muốn tải nó qua bất kỳ mạng nào hay chỉ qua Wi-Fi.

Còn nếu chọn chỉ tải ứng dụng qua Wi-Fi, quá trình tải xuống sẽ đợi cho đến khi bạn kết nối với tín hiệu Wi-Fi trước khi bắt đầu quá trình cài đặt trên thiết bị của bạn.

Trong trường hợp quyết định tải xuống ứng dụng qua bất kỳ mạng nào, quá trình sẽ bắt đầu ngay lập tức ngay cả khi không có tín hiệu Wi-Fi xung quanh.

Tùy chọn chỉ khả dụng cho các ứng dụng được tải xuống theo cách thủ công. Người dùng không thể chọn tùy chọn cho các ứng dụng đang được cập nhật với cài đặt tự động cập nhật được bật.

 

Kiên Văn

Theo Thanh Niên