Chỉ số chất lượng không khí đo được tại các trạm quan trắc trên địa bàn Hà Nội đều nằm trong ngưỡng màu tím.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường, hầu hết chỉ số chất lượng không khí đo được tại các trạm quan trắc trên địa bàn thành phố đều nằm trong ngưỡng màu tím, ngưỡng rất xấu. Ở ngưỡng này, tất cả người dân đều bị tác động tới sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ em và người mắc các bệnh về hô hấp. 

Vì vậy, các trường học không nên cho học sinh tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Ngoài ra, người dân cũng cần hạn chế tối đa các hoạt động gây ô nhiễm không khí như: đốt rác, đun nấu bếp than tổ ong...