Mới đây, UBND TP.Hải Phòng đã ký ban hành Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các quận TP. Hải Phòng năm 2019