hai-thang-dau-nam-so-luong-dn-bat-dong-san-giai-the-la-bao-nhieu-1678176691.jpg
 

Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể là 235, tăng gần 20% so với 2 tháng đầu năm 2022; số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay trở lại hoạt động là 608, giảm 18,8% so với cùng kỳ.

Trước đó, tại báo cáo thị trường bất động sản năm 2022, Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong năm 2022, số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể cũng tăng tới 38,7% so với năm 2021.

Có thể thấy, từ giữa năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đang gặp nhiều thách thức. Không ít doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoạt động, cắt giảm nhân sự; cũng không ít doanh nghiệp rơi vào tình cảnh phá sản, giải thể.

Trong bối cảnh khó khăn như hiện tại, cộng đồng doanh nghiệp đang đặt không ít kỳ vọng vào các chính sách điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn trong ngắn và dài hạn, hỗ trợ thị trường vượt qua giai đoạn sóng gió. Đáng chú ý nhất gần đây là thông tin về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế với lãi suất thấp hơn mặt bằng 1,5 - 2%…