Thưa quý vị! Theo thống kê tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP.Hồ Chí Minh nhiều năm qua cho thấy, lượng hồ sơ làm thủ tục thanh toán của các chủ đầu tư, dự án dồn về trong 2 tháng cuối năm tương đương với với lượng hồ sơ của 10 tháng trước đó. Trong khi hồ sơ đầy đủ thủ tục hợp lệ, KBNN chỉ giải quyết xong không quá 4 ngày.