Việc củng cố vùng đệm này, theo ông Cung, đang có những điều kiện vô cùng thuận lợi, khi nền kinh tế có một thời gian dài giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bội chi ngân sách và tăng cường sức khỏe cho hệ thống ngân hàng.

“Đây là thời điểm cho tư duy chính sách theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân đầu tư công thực sự để tìm lại sự năng động cho nền kinh tế, từ góc độ thanh khoản, các tổ chức tín dụng, cách tiếp cận vốn của doanh nghiệp…”, ông Cung nói.

Vấn đề là, các khuyến nghị chính sách này không mới, giải pháp có nhiều, cả dài hạn - ở khía cạnh tái cơ cấu nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và ngắn hạn, giải quyết các nút thắt hiện hữu, song đang đối mặt với nhiều thách thức không hề nhỏ.

Đơn cử, trong công văn gửi Ngân hàng Nhà nước để góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã nhắc lại lý do chính khiến chính sách hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách nhà nước chưa đi vào thực tế. Đó là thủ tục hậu kiểm, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không rõ ràng, khiến cả doanh nghiệp và ngân hàng đều e ngại. Trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, nội dung này cũng chưa được làm rõ.

Nhu cầu về hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp là có, nhưng tiếp tục hỗ trợ thế nào cho phù hợp, cả cách thức hỗ trợ và nguồn lực hỗ trợ, cũng đang là câu hỏi khó.

Thị trường vốn tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro khi dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong năm 2023-2024 ước tính lần lượt khoảng 317.500 tỷ đồng và 363.400 tỷ đồng, cao hơn mức 220.000 tỷ đồng năm 2022 và được coi là đỉnh điểm, theo thống kê của Công ty Chứng khoán BSC. Trong khi đó, các giải pháp hóa giải bất ổn cho thị trường này vẫn đang được nghiên cứu và một loạt yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến thanh khoản của các doanh nghiệp BĐS như khả năng lãi suất tăng, tín dụng đổ vào bất động sản bị kiểm soát chặt chẽ hơn…