Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký Báo cáo số 495/BC – CP gửi Quốc hội về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh. Đáng chú ý theo báo cao, dự án đã hoàn thành 2.218 km đường sau 20 năm khởi công xây dựng.