Ngày 21/11, Bộ Giao thông Vận tải cho biết các ban quản lý dự án thuộc Bộ đã bán được 93 hồ sơ dự sơ tuyển nhà đầu tư cho cao tốc Bắc Nam, nhận lại 32 hồ sơ.

Trong tám dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, dự án nhận nhiều hồ sơ nhất là chín, ít nhất hai. Hiện danh tính nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư chưa được các ban quản lý dự án tiết lộ.

Một tháng tới, các ban quản lý dự án sẽ chấm sơ tuyển để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư theo tiêu chí trong hồ sơ mời thầu. Danh sách nhà thầu lọt qua vòng sơ tuyển sẽ tiếp tục được Bộ Giao thông Vận tải thẩm tra và công bố kết quả. Dự kiến việc sơ tuyển hoàn thành trong tháng 2/2020; sau đó, các ban quản lý dự án sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho từng dự án.


Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ kết nối với cao tốc Bắc Nam. Ảnh: Đắc Thành.

Trong bước sơ tuyển, Bộ Giao thông Vận tải sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang 100. Trong đó, mức điểm năng lực tài chính của nhà đầu tư chiếm 60, năng lực kinh nghiệm chiếm 30 điểm và phương pháp triển khai dự án là 10 điểm. Mỗi dự án sẽ lựa chọn tối đa năm nhà đầu tư được tính theo thang điểm từ cao xuống thấp.

Năm tháng trước, tám dự án cao tốc Bắc Nam đã được sơ tuyển nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, nhiều dự án không có nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, do đó, Bộ Giao thông Vận tải đã hủy kết quả và tiến hành sơ tuyển nhà đầu tư trong nước.

Dự án cao tốc Bắc Nam dài 654 km, được chia làm 11 dự án thành phần, trong đó có ba dự án đầu tư công (Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - Lam Sơn, cầu Mỹ Thuận 2).

Tám dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) là Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Câm Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.