Theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, bảng giá đất áp dụng cho năm 2020 tới đây sẽ tăng bình quân khoảng 15% áp dụng cho giá các loại đất như đất ở đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị. Có một số khu vực, dự kiến giá đất sẽ tăng tới 30%. Điều này sẽ tác động thế nào đến thị trường bất động sản Hà Nội nói chung và thị trường BĐS cả nước nói chung