1-1678414468.jpg
 

 

Theo đó, tại Tọa đàm, các chuyên gia cho biết, việc công khai thông tin đất đai là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần làm giảm nguy cơ tham nhũng liên quan đến đất đai.

Nghiên cứu vòng 2 được thực hiện từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2023 thông qua việc rà soát cổng thông tin điện tử chính thức của 63 tỉnh, thành phố và 705 quận, huyện, thị xã trên toàn quốc. Mức độ công khai thông tin đất đai của chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí bao gồm: công khai thông tin; khả năng tìm kiếm thông tin; tính kịp thời của thông tin; tính đầy đủ của thông tin (đối với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện); khả năng sử dụng thông tin (dễ đọc, dễ hiểu và đọc được bằng các phần mềm thông dụng).

Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng tiếp cận của những thông tin thiết yếu này vẫn còn hạn chế. Kết quả khảo sát thường niên qua Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) từ năm 2011 đến 2021 cho thấy, chưa đầy 20% người tham gia khảo sát biết thông tin về kế hoạch sử dụng đất ở địa phương và chưa đầy 40% người được hỏi biết về bảng giá đất.

Cụ thể, về việc công khai bảng giá đất cấp tỉnh, tính đến ngày 6/10/2022, có 41/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chiếm 65%) đã đăng tải công khai bảng giá đất trên cổng thông tin điện tử của địa phương, tăng 22,2% so với kết quả rà soát năm 2021.

Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, tính đến ngày 6/10/2022, trong số 705 UBND cấp huyện có 55,2% đã thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử cấp huyện. Có 19/389 đơn vị công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 ban hành đúng thời hạn (chiếm 4,9%). So sánh kết quả rà soát năm 2021 cho thấy, số lượng UBND cấp huyện thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử tăng nhẹ (khoảng 7%).

Về việc công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, nội dung mới được đánh giá vào năm 2022, tính đến hết ngày 6/10/2022, trong tổng số 705 đơn vị huyện trên toàn quốc, gần 49% (tương đương 345 UBND cấp huyện) đã thực hiện công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, trong đó 105/345 cơ quan được ghi nhận đã công khai đúng thời hạn chiếm 49,6%) đã đăng tải đầy đủ 3 văn bản bao gồm quyết định phê duyệt, báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ quy hoạch sử dụng đất…

 

Hiện nay, một số tỉnh, huyện thực hành tốt việc công khai thông tin đất đai đáng khích lệ như:

Bắc Giang, Phú Yên: 100% huyện công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Ninh Thuận và Kon Tum: 100% huyện công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022.

Sóc Trăng, Quảng Trị và Trà Vinh: công khai bảng giá đất cấp tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đúng thời hạn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: có chuyên mục Thông tin tiếp cận đất đai được hệ thống dễ tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh): đáp ứng đủ cả 5 tiêu chí với công khai Quy hoạch sử dụng đất và công khai Kế hoạch sử dụng đất.

Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam): đăng tải có hệ thống KHSDĐ từ năm 2015 đến 2022

Huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên): có mã QR quét hồ sơ tài liệu công khai trong Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất.

Huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn), huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), và huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông): sử dụng nhiều hình thức, hỗ trợ và đảm bảo người yêu cầu nhận được thông tin.