Đây là mức xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả đối với pháp nhân thương mại.

Theo các luật sư, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan phức tạp, việc sản xuất khẩu trang giả là hành vi rất nguy hiểm, gây mất an toàn đối với sức khỏe người sử dụng và khó khăn cho công tác chống dịch. Do vậy, bên cạnh việc xử phạt hành chính, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự.