Những địa phương mà dữ liệu quốc gia về dân cư đã được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai) thì người dân đi làm thủ tục cấp sổ đỏ không cần phải cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Cụ thể, tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định: “Đối với trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hay sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh nhân thân) thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai)".

lam so do co can ban sao chung minh nhan dan khong Nhiều người dân chưa nắm rõ về việc cấp sổ đỏ không cần bản sao chứng minh nhân dân theo quy định mới. Ảnh: LĐO

Dù Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.2021 nhưng không thể khẳng định “từ ngày 1.9.2021, người dân khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ thì không cần có bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân”. Cần phải hiểu đúng quy định này như sau:

Trường hợp 1: Đến ngày 1.9.2021, tại những địa phương mà dữ liệu quốc gia về dân cư đã được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai) thì người dân đi làm thủ tục cấp sổ đỏ không cần phải cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Trường hợp 2: Đến ngày 1.9.2021, tại những địa phương mà dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai) thì người dân đi làm thủ tục cấp sổ đỏ vẫn phải cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân như quy định hiện hành.