Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050