Dưới đây là chi tiết mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

muc phat cham nop thue thu nhap ca nhan khi mua ban nha dat Năm 2021, chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất bị phạt bao nhiêu? Ảnh: Tuấn Anh

Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x 2%

Theo đó, khi nhận được thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng người nộp thuế không nộp sẽ không có mức phạt cụ thể mà được tính theo quy định về tiền chậm nộp. Nội dung này được quy định rõ tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

- Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

- Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, số tiền chậm nộp của 01 ngày = 0,05% x Số tiền chậm nộp

Lưu ý:

- Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong các trường hợp sau:

+ Trong thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt tiền;

+ Trong thời gian xem xét, quyết định miễn tiền phạt;

+ Số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác nộp tiền phạt, tiền chậm nộp phạt vào ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm thông báo, đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt, tiền chậm nộp phạt theo quy định.