Thông tin tài khoản cho phép chính phủ biết được các hình ảnh, địa điểm, ngày sinh, sự kiện và dữ liệu cá nhân khác được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết liên tục tìm cách cải thiện quy trình xét duyệt hồ sơ để bảo vệ công dân Mỹ và hỗ trợ mọi người di chuyển hợp pháp đến Mỹ.

Tháng 3/2017, Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ An ninh nội địa và Giám đốc tình báo quốc gia thi hành tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt thống nhất. Yêu cầu khai báo thông tin mạng xã hội của ứng viên xin cấp visa là một phần của điều này.

Đây là bước tiến mới của biện pháp mà Bộ An ninh nội địa đề xuất và triển khai tháng 9/2017, trong đó kêu gọi giám sát việc sử dụng mạng xã hội của tất cả người nhập cư,bao gồm cả những người đã được nhập tịch. Dưới thời ông Obama, Bộ Ngoại giao bắt đầu yêu cầu ứng viên xin visa tự nguyện khai báo thông tin mạng xã hội.

Trong quá khứ, chỉ các ứng viên được xác định cần theo dõi thêm – chủ yếu là những người từng đến các khu vực có mật độ khủng bố cao – mới phải khai thêm thông tin như email, số điện thoại, mạng xã hội. Theo AP, khoảng 65.000 ứng viên rơi vào trường hợp này mỗi năm.

Sau khi Bộ Ngoại giao thông báo thay đổi, ước tính khoảng 710.000 visa nhập cư và 14 triệu visa không nhập cư sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm doanh nhân và sinh viên.