Theo đánh giá của giới chuyên môn cho thấy, số thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 giảm sâu so với với cùng kỳ 2022 là do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, đến hết tháng 1/2023, tổng kim ngạch ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng trước (tương ứng giảm 9,77 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu ước đạt 25,08 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm 3,95 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 21,48 tỷ USD, giảm 21,3% (tương ứng giảm 5,82 tỷ USD).

So với cùng kỳ năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 1/2023 giảm 25,01%, tương ứng giảm 15,53 tỷ USD. Trong tháng đầu tiên của năm 2023 cả nước ước xuất siêu 3,6 tỷ USD.

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ghi nhận con số kỷ lục 730,28 tỷ USD, tăng 9,2%, tương ứng tăng 61,28 tỷ USD so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 371,3 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng 35,14 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 358,9 tỷ USD, tăng 7,9% (tương ứng tăng 26,14 tỷ USD). Năm 2022, cả nước xuất siêu 12,4 tỷ USD./.